Michał Kokowski (red.), Tajemnica grobu... (2012)
Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów (Kraków 22–23 II 2010). Pod redakcją Michała Kokowskiego.


Kraków: Polska Akademia Umiejętności; Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, grudzień 2012; ISBN 83-86062-02-9 (twarda okładka), ss. 320.


Frontyspis

Z Wprowadzenia do książki:

"W dniach 22–23 lutego 2010 roku w Krakowie odbyła się konferencja naukowa »Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów«.

Instytucjonalnymi organizatorami tej konferencji byli: European Society for the History of Science, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, Komisja Filozofii Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Umiejętności, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.

Celem tej konferencji było przedyskutowanie kontrowersji związanych z odkryciem grobu Mikołaja Kopernika i identyfikacją jego szczątków. Z tego powodu do udziału w konferencji zostali zaproszeni wszyscy główni uczestnicy poszukiwań grobu Mikołaja Kopernika i krytycy tych badań. Było to pierwsze, i jak dotąd jedyne tego rodzaju spotkanie, na którym na równych prawach mogli otwarcie wypowiadać się zarówno zwolennicy, jak i krytycy tezy, że odkryto grób wielkiego astronoma i dokonano identyfikacji odnalezionych fragmentów jego szkieletu. [...]

W niniejszej książce przedstawiamy pokłosie tej konferencji — pełne teksty referatów lub też ich streszczenia przesłane przez autorów. W tym drugim przypadku, o ile to możliwe, zamieszczone zostały dodatkowe informacje na temat innych tekstów opublikowanych przez autora(-ów) na ten sam temat.

Teksty przedstawianych w tej monografii artykułów podlegały kilkuetapowemu procesowi recenzji, zarówno jawnej, jak i niejawnej. [...]

Wyczulam Czytelników tej zbiorowej monografii na fakt, że na jej kartach odnaleźć można sprzeczne tezy głoszone przez różnych autorów. Nie jest to jednak wcale wadą tego opracowania. Kryje się za tym świadoma decyzja: chodziło o to, aby ukazać pluralizm poglądów panujących w środowisku uczonych, a dzięki temu stworzyć możliwość podjęcia w przyszłości twórczej wymiany myśli. [...]"

dr hab. Michał Kokowski, prof. PAN
inicjator i kierownik konferencji oraz redaktor naukowy monografii

Książkę rozpowszechnia m.in.:
Polska Akademia Umiejętności (Kraków).
E-mail

michal.kokowski@gmail.com


Ostatnia modyfikacja: 2 lutego 2013 | © 2007–2013 Webmaster Michał Kokowski