Michał Kokowski, Różne oblicza ... (2009)


Różne oblicza Mikołaja Kopernika. Spotkania z historią interpretacji.


Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2009, ISBN 978-83-87992-67-5; ss. 676.Frontyspis

Monografia jest pierwszym tego rodzaju w literaturze przedmiotu wprowadzeniem do badań kopernikowskich. Dotyczy przede wszystkim dokonań Mikołaja Kopernika, a także pewnych elementów Jego biografii.

"[...] zasadniczym celem tej monografii jest dostarczenie Czytelnikom obszernego zbioru informacji na temat różnych interpretacji dokonań naukowych (a także elementów biografii) Mikołaja Kopernika na podstawie przeglądu obszernej literatury tego tematu. Książka ta ma stymulować Czytelników do podjęcia własnych owocnych badań kopernikowskich, chroniąc już na samym początku adeptów tych badań przed naukowym infantylizmem i otwierając im oczy na ciągle jeszcze niezbadane wątki myśli Mikołaja Kopernika" (ze Wstępu do książki, s. 26).

Za napisanie tej książki jej autor został w 2010 r. wyróżniony Nagrodą Naukową im. Mikołaja Kopernika.

(Nakład wyczerpany)E-mail

michal.kokowski@gmail.com


Ostatnia modyfikacja: 2 lutego 2013 | © 2009–2013 Webmaster Michał Kokowski