Ekotoksykologia i ocena 
skutków zanieczyszczenia 
środowiska

WBNZ-844

 

Wykłady:

Płytka BIOLOG® używana do badań nad mikroorganizmami glebowymi

(fot. R. Laskowski)

 

Warunki zaliczenia:  

1. Test końcowy, obejmujący całość materiałów z wykładów i ćwiczeń (6 pytań po 3 punkty; 16-18 p. = 5,0; 15-<16 p. = 4,5; 13-<15 p. = 4,0; 12-<13 p. = 3,5; 10-<12 p. = 3,0; <10 p. = 2,0).

2. Aktywny udział w ćwiczeniach i zaliczenie wszystkich raportów z ćwiczeń.

3. Ocena końcowa jest zaokrągloną średnią z ocen z ćwiczeń i z testu końcowego.