EKOLOGIA

WBNZ-993-B
  Wykłady 2020/2021 (15 x ~90 min):

Samiec szklenicy (Centrolenidae) pilnujący jaj; Kostaryka

(fot. R. Laskowski)

Warunki zaliczenia przedmiotu i skala ocen:   

1. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie wyników testów, raportów i aktywności na zajęciach.

2. Egzamin końcowy, obejmujący materiał z wykładów i zalecanych podręczników, zaliczony na co najmniej 50% punktów (uzyskanie poniżej 50% punktów jest równoznaczne z oceną niedostateczną, niezależnie od wyników uzyskanych na ćwiczeniach).

 

Na finalną ocenę składają się punkty uzyskane z egzaminu z wagą 0,7 i z ćwiczeń z wagą 0,3. Ocena wystawiania jest według następującej skali dla WAŻONEJ SUMY PUNKTÓW Z EGZAMINU I ĆWICZEŃ:

>85-100% = 5 (bdb)

>80-85% = 4,5 (+db)

>70-80% = 4,0 (db)

>65-70% = 3,5 (+dst)

  60-65% = 3,0 (dst)

<60% = 2,0 (ndst)