Fotografia przyrodnicza

WBNZ 810 

   

 

Lwica (Park Narodowy Masai Mara, Kenia)

(fot. R. Laskowski)

Wykłady:

PLAN KURSU FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ w 2021 roku

Razem 45 godzin lekcyjnych, w tym: 12 godz. wykładów, 12 godz. ćwiczeń laboratoryjnych, 18 godz. pleneru fotograficznego, 3 godz. seminarium

1. Wykłady wprowadzające: 3 x 3 godziny lekcyjne (marzec 2021, zdalnie)
2. Ćwiczenia laboratoryjne – nauka obsługi sprzętu i programów do edycji zdjęć: 12 godz. (kwiecień 2021, INoŚ UJ)
3. Plener fotograficzny (3-6 czerwca 2021, Puszcza Białowieska)

    a. Wykład nt. Puszczy Białowieskiej i fotografowania przyrody: 3 godz.
    b. Fotosafari, czatownie, fotografowanie z podchodu: 18 godz.
    c. Seminarium – omówienie wykonanych fotografii: 3 godz.

UWAGA: Udział w plenerze fotograficznym jest OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH! UJ pokrywa koszty zakwaterowania i podróży, studenci - koszt wyżywienia. Wyjazd rano w czwartek 3 czerwca, powrót w niedzielę wieczorem.

Materiały dodatkowe:

R. Laskowski. 1999. Jak fotografować zimą. Foto 2/99: 41-43.

R. Laskowski. 1999. Fotografia podwodna na sucho. Foto 7/99: 86-88.

R. Laskowski. 2000. Powyżej 1:1. Foto 12/2000: 80-81.

R. Laskowski. 2000. Przedwiośnie. Foto 3/2000: 80-83.

 

Warunki zaliczenia:  

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność)

2. Aktywny udział w ćwiczeniach

3. Wykazanie się przyswojeniem podstawowych technik fotografii przyrodniczej

4. Przygotowanie internetowej galerii zdjęć oraz złożenie jednej wysokiej jakości odbitki