Home | top | bottom | | Google | PK | WIEiK PK | AGH | Cyfronet | B.Mrozek |Zbigniew MROZEK


My MATLAB books

 

 

1.   Mrozek B, Mrozek Z, " MATLAB uniwersalne środowisko do obliczeń naukowo -technicznych", podręcznik, 72 strony, Wydawnictwo Ago Kraków, 1994,

;

2.  Mrozek B, Mrozek Z, " MATLAB uniwersalne środowisko do obliczeń naukowo -technicznych", podręcznik, 261 stron, wydanie drugie rozszerzone, CCATIE, Kraków, 1995,  ISBN 83-86547-06-5, [oraz] wydanie trzecie. Wydawnictwo PLJ Warszawa 1996


3.   Mrozek B, Mrozek Z, MATLAB 5.x SIMULINK 2.x, Poradnik użytkownika, PLJ Warszawa 1998, 428 stron, ISBN 83-7101-376-0
companion software *.zip

4.  Mrozek B, Mrozek Z,  MATLAB 6, ISBN 83-7101-449-X, PLJ Warszawa 2001
spis tresci, PDF format, 116kB
companion software *.zip

 

Go to:     | top | bottom | HOME |   

 

 

My MATLAB papers

 

5.      Mrozek B., Mrozek Z., MATLAB environment as CAEE tool , Proc.  of 4-th Int.  Conf.  Computer Aided Engineering Education, ed.  M.  Chrzanowski, E.Nawarecki (CAEE'97), vol.2,pp.147-155, AGH Krakow, PDF format, 68kB

6.      Mrozek Z., Programowanie obiektowo-zorientowane w MATLAB-ie 5.1, I Krajowa Konferencja Metody i Systemy Komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim (MSK'97), AGH Krakow 1997, pp.711-716

7.      Uhl T., Bojko T., Mrozek Z., Szwabowski W., Sterowanie elastycznym ramieniem robota - szybkie prototypowanie i implementacja. I Krajowe Warsztaty Metod Szybkiego Prototypowania, Kraków, 26-27 listopad 1998

8.      Uhl T, Bojko T, Mrozek Z,, Identification of flexible arm model parameters; in Modelling and Si mulation, A tool for next millenium, 13-th European Simulation Multiconference, ed Helena Szczerbicka, Vol.II pp 507-509, June 1-4,1999, Warsaw,

9.      Mrozek B., Mrozek Z., Modelling and Fuzzy Control of DC drive (in MATLAB-SIMULINK environment),   European Simulation Multiconference ESM 2000, track 7, May 23-26, Ghent,,  str. 186-190., PDF format, 223kB

10.  T. Uhl, T. Bojko, Z. Mrozek,  W. Szwabowski, Rapid prototyping of mechatronic systems, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol.38/3, str .655-668, 2000, PDF format, 255kB

11.  Mrozek B., Mrozek Z., Projektowanie klasycznego i rozmytego układu sterowania napędu  elektrycznego,  Metody Sztucznej Inteligencji w Automatyzacji Procesów, pp 138-145, edytor L. Bukowski, Rabka, kwiecień 2000, Wyd. Politechnika Krakowska PDF format, 332kB

12.  Mrozek Z., Tarasiewicz S.,  Attempting sliding mode controller to mobile robot arc welding process, pp:369-373, ed R.Tadeusiewicz, A.Ligęza, M.Szymkat   III Krajowa Konf. Metody i Systemy Komputerowe, Kraków 19-21 list. 2001, PDF format, 206kB

Go to:     | top | bottom | HOME |   

 

MATLAB links

1.        MATLAB, SIMULINK, STATEFLOW. http://www.mathworks.com, The MathWorks Inc.

2.      ONT Krakow, MathWorks distributor In Poland

3.      InteCo Krakow, designer of real time hardware and software compatible with Windows and Matlab

4.      MATLAB books (19982001) by Mrozek. B. & Mrozek Z. on MathWorks server. See  companion software  from my books on MATLAB 5  or  MATLAB 6


Home | top | bottom | | Google | PK | WIEiK PK | E5-PK | AGH | Cyfronet |