angie

KANCELARIA PATENTOWA

zjecie

 

 

 

 

 

Dr inż. Andrzej Grząka

Europejski Rzecznik Patentowy

Kontakt

0601 42-95-44

+4812 411-72-78

mailto:etgrzaka@cyf-kr.edu.pl

Kancelaria wykonuje w krótkich terminach wszelkie usługi ochrony własności przemysłowej w zakresie:
dokumentacji zgłoszeniowej i prowadzenia postępowania przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym i zagranicznymi Urzędami Patentowymi w sprawach:

oraz prowadzi przed Urzędem Patentowym RP i sądami powszechnymi spraw w trybie postępowania administracyjnego, spornego i odwoławczego dotyczących ochrony własności przemysłowej i intelektualnej badań zdolności rejestracyjnej logo firmy, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, badań czystości patentowej wdrażanych technologii i zawierania umów licencyjnych.

Podatki

informacja patentowa

SMS

Znaki

ZUS

PIRP

http://pl.espacenet.com/

baza patentów

Ostatnie poprawki 2004-05-07  © Andrzej Grząka