Być może heraldyka nie została zupełnie zapomniana.

Być może istnieją specjaliści i poważni naukowcy.

Być może istnieją fascynaci, bez naukowego przygotowania, ktorego, zaprawdę, nie wiadomo gdzie szukać.

Być może.....


Teraz, tego typu domysły już nie muszą być domysłami. Od paru lat heraldyka powraca do życia w świadomości społeczeństwa. Szkoda tylko, że został przerwany główny nurt jej rozwoju, że dawni jej eksperci nie byli w stanie w większości wykształcić swych uczniów, że w zasadzie wszystkiego dowadujemy się z dokumentów, a coraz mniej z ust żywych.

Heraldyka to jedna z tradycji, na której wyżył się komunizm.

Strona Główna