Jacek Osiewalski
Fellow of Journal of Econometrics

 last updated:
May 29, 2010


Konkurs dla młodych naukowców


W marcu 2000, tj. 10 lat po przyjęciu do druku mojego pierwszego artykułu w Journal of Econometrics (zob. papers in English ), postanowiłem ufundować symboliczna nagrodę dla młodego polskiego naukowca, który pierwszy podąży w moje ślady. Oto zasady przyznania nagrody:

1. Nagrodzony zostanie młody polski naukowiec (do 35. roku życia w chwili przyjęcia pracy do druku), który jako pierwszy opublikuje artykuł naukowy z zakresu statystyki lub ekonometrii na łamach jednego z piętnastu czołowych światowych czasopism; listę podaje Prof. Badi Baltagi w rankingu w Econometric Theory w roku 1998:

    American Economic Review
    Econometrica
    Economic Journal
    Econometric Reviews
    Econometric Theory
    International Economic Review
    Journal of Applied Econometrics
    Journal of the American Statistical Association
    Journal of Business and Economic Statistics
    Journal of Monetary Economics
    Journal of Econometrics
    Journal of Political Economy
    Journals of the Royal Statistical Society
    Review of Economic Studies
    Review of Economics and Statistics

2. Nagroda wynosi 10000 (dziesięć tysięcy) złotych z odsetkami od kwietnia 2000. Kwota została umieszczona w banku jako lokata terminowa.

3. Nagroda przypada obywatelowi polskiemu, pracownikowi lub doktorantowi polskiej uczelni ekonomicznej lub wydziału ekonomii lub zarządzania polskiego uniwersytetu.

4. W przypadku prac zespołowych, nagroda przypadająca jednej osobie wynika z odpowiedniego podziału całej kwoty.

5. Jeśli nagroda nie zostanie wykorzystana w całości lub nagrodzony odmówi jej przyjęcia, pozostała kwotę otrzyma kolejna osoba spełniająca przedstawione kryteria.

6. O sposobie przekazania nagrody decyduje osoba nagrodzona.

7. Czas konkursu ograniczają tak odległe i nieprawdopodobne zdarzenia, jak: moje przejście na emeryturę lub pozbawienie mnie praw wykonywania zawodu.


W maju 2008 punkt 3. uzyskał brzmienie:
3. Nagroda przypada obywatelowi polskiemu, doktorantowi polskiej uczelni ekonomicznej (lub wydziału ekonomii lub zarządzania polskiego uniwersytetu) lub pracownikowi badawczemu polskiej instytucji.


Konkurs został zakończony

Laureaci:

Rok akademicki 2003-2004

 • Mgr Robert Golański, Katedra Ekonomii Matematycznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie:
  20% kwoty nagrody (tj 2650 PLN) za współautorstwo artykułu pt. "Rank Estimators for a Transformation Model", Econometric Theory vol. 18 (2002), 1099-1120 (autorzy: E. Asparouhova, R. Golański, K. Kasprzyk, R. P. Sherman, T. Asparouhov)

 • Dr Mateusz Pipień, Katedra Ekonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie:
  50% kwoty nagrody (tj 6620 PLN) za współautorstwo artykułu pt. "Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland", Journal of Econometrics vol. 123 (2004), 371-391 (autorzy: J. Osiewalski, M. Pipień)

  Rok akademicki 2007-2008

 • Mgr Andrzej Kocięcki, Narodowy Bank Polski:
  pozostała część nagrody (tj 4230 PLN) za autorstwo artykułu "A Prior for Impulse Responses in Bayesian Structural VAR Models", Journal of Business and Economic Statistics vol. 28 (2010), issue 1, p. 115-127.  Zwycięzcom serdecznie gratuluję!!!